VI EN
Bạn có thể sử dụng bất kỳ chai khí hiệu chuẩn nào miễn là nó có đầu nối C-10
Part#: MGC-S-CSK-GAS
Bộ không gian hạn chế, với chai khí được sử dụng với máy dò Multi Gas Clip Simple.
Chia sẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Đăng Ký Mua Hàng