VI EN
[rank_math_breadcrumb]
Bạn có thể sử dụng bất kỳ chai khí hiệu chuẩn nào miễn là nó có đầu nối C-10
Part#: MGC-Q-58 / MGC-Q-116
Chứa 25 ppm H2S, 100 ppm CO, 18% O2, & 50% LEL (2.5% vol Methane.) Có sẵn chai 58L và 116L
Chia sẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Đăng Ký Mua Hàng