VI EN
[rank_math_breadcrumb]
Bạn có thể sử dụng bất kỳ chai khí hiệu chuẩn nào miễn là nó có đầu nối C-10
Part#: SGC-CO-58 / SGC-CO-116
Chai đơn khí - CO - chứa 100 ppm CO/Air - Có sẵn chai 58L or 116L
Chia sẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Đăng Ký Mua Hàng