VI EN
Bạn có thể sử dụng bất kỳ chai khí hiệu chuẩn nào miễn là nó có đầu nối C-10.
Part#: MGC-Q-58 / MGC-Q-116
Chứa 25 ppm H2S, 100 ppm CO, 18% O2, & 50% LEL (2.5% vol Methane.) Có sẵn cho 58L or 116L
Chia sẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Chai nhôm 58L Chai nhôm 116L
Áp suất: 500psi
Loại khí: Xem ở dưới
Kích thước: 14.25″ x 3.53″
Dung tích: 1.72 lít
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Trọng lượng: 1lb 12oz.
Van đầu vào: 5/8″-18 UNF (C10)
Thể tích: 2 cu ft.
Gas Clip 58L Actual thumb Gas Clip 116L Actual thumb Áp suất: 1000psi
Loại khí: Xem ở dưới
Kích thước: 14.3″ x 3.5″
Dung tích: 1.72 lít
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Trọng lượng: 2lbs
Van đầu vào: 5/8″-18 UNF (C10)
Thể tích: 4 cu ft.
Bình 4 khí Bình đơn khí – H2S Single Gas Cylinder – CO Single Gas Cylinder – O2
Part#: MGC-Q-58 / MGC-Q-116 Part#: SGC-H2S-58 / SGC-H2S-116 Part#: SGC-CO-58 / SGC-CO-116 Part#: SGC-O2-58
Bao gồm 25 ppm H2S,
100 ppm CO, 18% O2,
& 50% LEL (2.5% vol Methane.)
Có chai 58L và 116L
Bao gồm 25 ppm H2S/N2
Có chai 58L và 116L
Bao gồm 100 ppm CO
Có chai 58L và 116L
Bao gồm 18% O2
Chỉ có chai 58L
Gas Cylinders Gas Cylinders Gas Cylinders Gas Clip 58L Actual thumb

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Đăng Ký Mua Hàng