VI EN
Chia sẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
MGC làm việc trong không gian hạn chế W/Gas MGC làm việc trong không gian hạn chế Bộ dụng cụ làm việc trong không gian hạn chế cho MGC Simple & Simple Plus với 58L hỗn hợp khí Bộ dụng cụ làm việc trong không gian hạn chế cho MGC Simple & Simple Plus
Part#: MGC-CSK-GAS Part#: MGC-CSK Part#: MGC-S-CSK-GAS Part#: MGC-S-CSK
Bộ MGC làm việc trong không gian hạn chế, với bình khí, được sử dụng với máy dò Multi Gas Clip. Bao gồm chai khí, bộ kết nối GCT IR, đầu dò lấy mẫu, bộ hút khí bằng tay trong một hộp chắc chắn. Bộ MGC làm việc trong không gian hạn chế, với bình khí NO, được sử dụng với máy dò đa khí. Bao gồm bộ kết nối GCT IR, đầu dò lấy mẫu, bộ hút dịch tay trong một hộp chắc chắn. Bộ dụng cụ làm việc trong không gian hạn chế, với chai khí, được sử dụng với máy dò Multi Gas Clip Simple. Bộ dụng cụ làm việc trong không gian hạn chế cho MGC Simple & Simple Plus – Hộp đựng mặt cứng có chèn bọt, đầu dò lấy mẫu 1′, bộ lọc hạt đá không khí, ống lấy mẫu 10′, bơm hút tay, ống hiệu chuẩn / kiểm tra 3′ với kết nối nhanh, MGC Simple nắp cal, bộ điều chỉnh 0,5lpm & GCT IR LINK
MGC CSK GAS front open thumb1 MGC CSK front open thumb2 MGC CSK GAS front open thumb3 MGC CSK front open thumb4

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Đăng Ký Mua Hàng