VI EN
[rank_math_breadcrumb]
Yêu cầu hệ thống: Available for Windows© based PCs (Vista, 7, 8.x, 10 64 bit versions). Máy dò khí được bán rời
Part#: GCT-IR-LINK
Cổng giao tiếp GCT IR LINK với cáp USB (để sử dụng với tất cả các máy dò GCT)
Chia sẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Đăng Ký Mua Hàng